In memoriam Harrie Regtering

15-01-2024 10:04 | Anonymous

In memoriam Harrie Regtering                                                                       (Velp 29 juni 1949 – Nijmegen 21 december 2023)

Op donderdag 21 december is Harrie Regtering thuis overleden.

Harrie nam in onze sociotechnische- en bedrijfskundige gemeenschap een bijzondere plaats in. Als mede oprichter en eerste directeur van de ABK/RMa gaf hij op zijn geheel eigen wijze vorm en inhoud aan dit instituut, een vorm en inhoud die doorklinken tot op de dag van vandaag. Als docent aan de RMa heeft hij honderden cursisten voor zijn vakken Management en Filosofie en Analyse en Ontwerp van Organisaties weten te winnen. Zelfs cursisten die met filosofie weinig op zeiden te hebben, waren na Harries colleges helemaal om.

Gegrepen als Harrie was door mogelijkheden om anders en beter te organiseren, stond hij mede aan de wieg van de sociale bedrijfskunde in Nijmegen. Hij was overtuigd van de meerwaarde van een systeemtheoretisch- en structuurperspectief op organisaties en stimuleerde in woord en daad de ontwikkeling van die perspectieven zowel in Nijmegen als bij SIOO. Zijn visie, enthousiasme en gedrevenheid waren daarbij heel aanstekelijk.

Harrie was dan ook mede oprichter van het Ulbo de Sitter Kennisinstituut. Met dit instituut had hij het ideaal voor ogen het werk van de Sitter te behouden, verder te ontwikkelen en te verspreiden om zo de maatschappelijke rol van organisaties in de praktijk van alledag te verbeteren.

Goed beschouwd stond Harrie altijd wel aan de wieg van het een of ander en als het kind dan op eigen benen kon staan, of beter nog “Harrie” kon zeggen, was hij alweer aan de slag met het volgende project.

Harries heel bijzondere stem, geschoold als zij was in de wijsbegeerte en de sociologie, Harries organisatietalent en drive, zijn interesse in mensen, zijn speelsheid, zijn zoekende manier van bestaan en zijn visie en vermogen om verder te kijken dan de meesten om hem heen; kortom Harrie zelf, zal heel erg worden gemist. Moge de herinnering aan Harrie een inspiratie zijn om op het door hem ingeslagen pad door te gaan.


Wij wensen Annemiek, de familie en alle vrienden en kennissen veel liefde en sterkte toe.

Het USI bestuur

Copyright Coöperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software