Pierre van Amelsvoort en Mark Govers over de Ontwerpprincipes voor Online (samen)werken

Jac Christis, Jan Achterbergh en Herma van Laar over multidimensionaal organiseren, met aandacht voor het beyond budgeting- concept

Copyright Coƶperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software