Privacybeleid / Privacy policy Ulbo de Sitter Kennisinstituut

versie 0.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 mei 2018. (see below for English summary)

Het Ulbo de Sitter Kennisinstituut (USI) is een coöperatie met als doel ontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis over sociotechnisch organisatie ontwerp. Om de doelen van de coöperatie te realiseren, leggen wij een ledenadministratie en een boekhouding aan met gegevens van de leden. Ook verzamelen we gegevens van niet-leden die deelnemen aan de door USI georganiseerde activiteiten, uitsluitend ter ondersteuning van deelname aan en verrekening van die activiteiten. 

Het USI respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u zich aanmeldt als lid van het USI of als deelnemer aan één van onze activiteiten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze ledenadministratie, de boekhouding en om het organiseren van activiteiten in lijn met de coöperatie-doelen te ondersteunen. 

De gegevens worden opgeslagen bij de provider van onze website, boekhouding en/of ledenadministratie.

USI deelt geen persoonsgegevens met derden zonder toestemming van de rechthebbenden.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze mail-providers of die van onze leveranciers van website- en/of administratiediensten. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Wij bieden onze leden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Bezoek daartoe uw profiel-pagina op de USI website; inloggen met uw account-gegevens is vereist.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met het bestuur van USI (zie elders op de website).

ENGLISH SUMMARY

Ulbo de Sitter Kennisinstituut (USI) is a cooperative association with the objective to develop, share and apply knowledge of sociotech organisation design. In order to fulfil the goals of the USI we keep a membership register an an accounting system with personal data of our members. We also collect personal data from non-members who want to participate in our activities in order to enable participating in and invoicing of those activities.

USI respects the privacy of all users of the website and takes care theet all personal data that you share with us, are treated secure and confidential.

When applying for membership or as participant of one of our activities, we ask you to provide some personal data. These data are only used for our membership register, our accounting system and to enable us to organise activities in line with our goals.

Data are stored with our service providers for website, membership-register and accounting system.

USI doesn’t share any personal data with others, unless with permission of the owner of the data.

When you send us emails these will be stored on the servers of our mail providers.

We will not collect data for any other purpose than mentioned above.

Our members can read, change and delete their personal data by visiting their profile page. This requires logging in with the account details provided when entering membership.

Copyright Coöperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software