Op de agenda:

  • 27-05-2021
  • 15:30 - 18:00 (UTC+02:00)
  • Online via Zoom
  Register

  Webinar: "Onze werkkwaliteit ten tijde van Corona, en daarna..."

  De Corona-epidemie heeft impact op de kwaliteit van ons leven, maar zeker ook op de kwaliteit van ons werk. Andere behoeftes leiden tot andere producten en diensten, er wordt op grote schaal van thuis uit gewerkt, mensen verliezen hun werk, de contacten en (samen-)werking met klanten, patiënten of collega’s veranderen. Door deze omstandigheden kan het werk als meer of minder kwaliteitsvol, werkbaar of zinvol worden ervaren met zowel economische gevolgen als gevolgen op het gebied van welbevinden (persoonlijk, sociaal, gezondheid). In dit webinar wordt nagegaan hoe een grote verandering in de omgeving (met als concreet voorbeeld de Corona epidemie, maar veel kan uitgebreid worden naar andere crisissen of grote gebeurtenissen) de kwaliteit van werken beïnvloedt. Het geeft inzicht in risicofactoren en (neven-)effecten, maar ook in kansen en oplossingsrichtingen, wat aangrijpingspunten oplevert voor het ontwerp van duurzaam werk op lange termijn.

  Het programma

  Deel 1: Wat is de invloed van de Corona-context op de werkkwaliteit?

  • Hoe werkt de verstoring precies?
  • Wat zijn risico-factoren?
  • Wat zijn symptomen / effecten?

  Toepassen: Wat herkennen we in onze eigen werksituatie?

  Deel 2: Hoe de context beïnvloeden voor duurzaam werk, tijdens en na de crisis?

  • Welke kansen brengt de situatie met zich mee?
  • Hoe pro-actief / positief ingrijpen op de situatie?

  Deel 3: Het formuleren van adviezen op grond van:

  • De samenstelling van het takenpakket
  • De ondersteuning en begeleiding van medewerkers en teams
  • Het beleid / de coördinatie vanuit bedrijf of overheid
  • De inrichting van telewerken en digitale systemen

  Toepassen: Welke kansen en adviezen zien we en kunnen we gebruiken?

  • 27-05-2021
  • 19:30 - 21:00 (UTC+02:00)
  • Online, Zoom
  Register

  Algemene ledenvergadering 2021

  Omwille van de coronamaatregelen vindt ook ditmaal de ALV online via Zoom plaats. Dit is de ideale mogelijkheid om elkaar weer eens te zien en te spreken. De agenda van de ALV zal t.z.t. bekend worden gemaakt en verdere updates zullen op deze pagina worden geplaatst.

  Wil je hier graag bij zijn? Meld je dan aan aan de linkerkant van dit bericht, dan houden wij rekening met je komst en zorgen we ervoor dat je tijdig de Zoom-link in je mailbox hebt zitten. Je kan eenvoudig deelnemen via mobiel, iPad, tablet of laptop door Zoom op voorhand te downloaden.

  Mochten er vragen omtrent de ALV zijn of kom je er met Zoom niet uit, neem dan contact op met info@ulbodesitterkennisinstituut.nl en dan maken we het verder in orde. 

  Tot dan!


  • 14-09-2021
  • (UTC+02:00)
  • 16-09-2021
  • (UTC+02:00)
  • Trondheim

  Conference global network for organization design (SmarT)

  Please note,  date of conference changed to September 14, 15, and 16

  UPDATE 3! (04/03/2021)

  Message from the design team of Trondheim 2021:

  We are very pleased to announce that the annual meeting of the Global Network for SmarT Organization Design will indeed be held in September 2021 and hosted by the Norwegian Design Team. This will be a unique ‘hybrid’ event that combines an in-person gathering in Trondheim, NORWAY with presentations joined by lively virtual meetings among participants across international time zones. Please stay posted for program details as early as possible in Spring 2021!

  ----------------------------------------------------------------------

  UPDATE 2!

  Due to the Covid-19 pandemic, the Global network conference in Trondheim has been moved to September 2021. In the meantime, the Design Team will provide webinars and background information to prepare us all for an inspiring meeting in 2021. Stay tuned via this page for more details!

  The theme of the meeting is: "Participation in the Age of Blurring Organizational Boundaries". It will zoom in on the role of trade unions, digitalisation and adaptive organisational innovation. Also from these perspectives attention will be paid to Covid-19.

  ----------------------------------------------------------------------

  UPDATE! 

  Right now, at this very moment, the Norwegian Design Team is continuing to plan an exciting program for the September 2020 Global Network Annual Meeting, while still evaluating all of our options given the recent coronavirus pandemic.

  Please continue to monitor this web page. We will make a definitive announcement about the Trondheim, Norway meeting by June 1, 2020. Take care and stay healthy as we strive together to surmount the challenges in these extraordinary times.

  ----------------------------------------------------------------------

  Put it in your agenda! From 8 to 11 September, this year's STS Roundtable conference will take place in Trondheim, Norway.

  At the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), the conference will focus on the theme 'Participation in the age of blurring organizational boundaries'. More details will follow soon on STS Roundtable


Copyright Coöperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software