Matthijs Moorkamp - Voorzitter

Dr. Matthijs Moorkamp is Universitair Docent Organisatieontwerp en Ontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek en onderwijs heeft een sterke sociotechnische inslag. Met zijn onderzoek naar tijdelijke en netwerkorganisaties probeert hij bij te dragen aan de praktische en conceptuele ontwikkeling in de sociotechniek, zoals ook te lezen is in een recente boekpublicatie bij Routledge (titel: Operating under high risk conditions in temporary organizations: A sociotechnical systems perspective).

Jesper Hanssen - Bestuurslid

Jesper is een gepassioneerd organisatieontwerper en -ontwikkelaar, die graag tussen theorie en praktijk laveert. Het liefst faciliteert hij (management)teams bij het richten, herontwerpen, ontwikkelen en besturen van hun organisatie. Het enthousiasme voor zijn vak is geworteld in zijn studie Organisational Design and Development aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een aantal inspirerende docenten zette hem op het spoor van de systeemtheorie, sociotechniek en interventiemethodologie en hij heeft dit spoor nooit meer willen verlaten. Hij is partner bij organisatie-adviesbureau Prepared Mind. Prepared Mind is gespecialiseerd in de combinatie van Organisatie-ontwerp, Participatieve Verandering en Workspace Design.  

Mark Govers - Bestuurslid

Dr. Mark Govers (1967) is een out-of-the-box denker en doener met een doctoraat in de bedrijfswetenschappen in het bijzonder in de sociotechniek (Nijmegen, 2003). Hij werkt op het snijvlak van het ontwikkelen en toepassen van kennis op het gebied van organisatieontwikkeling en informatie(technologie). Zo is hij de bedenker van archipelinformatisering. Hij is als associate professor (universitair hoofddocent) verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Mark is bestuurslid (steward) van de Noord-Amerikaanse Socio-Technical Systems Roundtable; de zusterorganisatie van het USI. Naast zijn academisch en bestuurlijk werk, helpt hij organisaties en leiders met bedrijfs- en informatiekundige vraagstukken – via Archypel consulting. Mark staat bekend om het geven van prikkelende en entertainende lezingen en workshops: “knowlegde-tainment”. 

Merijn Zee - Penningmeester

Merijn Zee is partner en adviseur bij BridgeHead in Den Haag. Het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheidsorganisaties in complexe projecten en aanbestedingen is wat hem dagelijks bezighoudt. Zijn studieachtergronden zijn bestuurs- en veranderkunde. Hij is lid van de Programmacommissie van Stichting Management Studies (VNO-NCW) die managementpraktijk en wetenschap verbindt.
Eric-Hans Kramer - Bestuurslid

Eric-Hans Kramer is hoogleraar Militair Management en Organisatie aan de Nederlandse Defensie Academie. In deze rol ontwikkelt en organiseert hij een onderzoeksproject op het gebied van “sociotechnische innovatie” in de militaire organisatie. Daarnaast is hij betrokken bij een NWO-programma op het gebied van “moral injury” in een rol als begeleider van promotieonderzoek als in de monitoring board. In zowel onderzoek als onderwijs integreert hij sociotechnische concepten met inzichten uit de psychologie en de (techniek)filosofie.

Copyright Coöperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software