[foto]Peggy Goris - Bestuurslid

Friso van der Meulen - Penningmeester

Friso is project manager bij TNO in het domein Healthy Living. Hij noemt zich liever proces gericht dan resultaat gericht: de ervaring leert dat een optimale samenwerking een voorwaarde is voor het bereiken van resultaat. Zijn motto: effectief in interactie.

Sociotechniek is hem bij TNO met de paplepel ingegoten (zij het dat hij pas in 2003 bij TNO is komen werken...): het voormalige TNO Arbeid, nu opgegaan in de unit Healthy Living, werkt volledig vanuit sociotechnisch perspectief. En in allerlei, vaak Europese, projecten wordt ook gewerkt aan de door-ontwikkeling van sociotechniek. Zo is TNO in de persoon van Steven Dhondt initiatiefnemer en voorzitter van het EU-netwerk voor Workplace Innovation (EUWIN).  Maar ook door bijvoorbeeld onderzoek naar de waarde van en de condities voor "intrapreneurs" (actieve, ondernemende medewerkers in loondienst) draagt TNO bij aan de doorontwikkeling van het sociotechnische gedachtengoed.
[foto]

Matthijs Moorkamp - Bestuurslid

Jesper Hanssen - Voorzitter

Jesper is een gepassioneerd organisatieontwerper en -ontwikkelaar, die graag tussen theorie en praktijk laveert. Het liefst faciliteert hij management- en ontwerpteams bij het richten, herontwerpen en ontwikkelen van hun organisatie. Het enthousiasme voor zijn vak is geworteld in zijn studie Organisational Design and Development aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een aantal inspirerende docenten zette hem op het spoor van de systeemtheorie, sociotechniek en interventiemethodologie en hij heeft dit spoor nooit meer willen verlaten. Hij werkt als intern adviseur bij Alliander en is verbonden aan Prepared Mind en Mpuls. Mark Govers - Bestuurslid

Dr. Mark Govers (1967) is een out-of-the-box denker en doener met een doctoraat in de bedrijfswetenschappen in het bijzonder in de sociotechniek (Nijmegen, 2003). Hij werkt op het snijvlak van het ontwikkelen en toepassen van kennis op het gebied van organisatieontwikkeling en informatie(technologie). Zo is hij de bedenker van archipelinformatisering. Hij is als associate professor (universitair hoofddocent) verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Mark is bestuurslid (steward) van de Noord-Amerikaanse Socio-Technical Systems Roundtable; de zusterorganisatie van het USI. Naast zijn academisch en bestuurlijk werk, helpt hij organisaties en leiders met bedrijfs- en informatiekundige vraagstukken – via Archypel consulting. Mark staat bekend om het geven van prikkelende en entertainende lezingen en workshops: “knowlegde-tainment”. 

Copyright Coöperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software