Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Waar staan wij voor? Voor het samen werken aan onderzoek, kennisontwikkeling en kennisverspreiding in Vlaanderen en Nederland over het ontwerpen van organisaties, over het doorbreken van het bureaucratisch regime. Kortweg wel het Nieuwe Organiseren genoemd. 

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut werken leden samen aan het vergroten van productiviteit en betrokkenheid van kenniswerkers. Autonomie, complexiteitsreductie, menselijke maat, inperking van regels en zelforganisatie zijn daarbij belangrijke pijlers. Het werk van Ulbo de Sitter vormt hierbij nog steeds een geweldige bron van inspiratie.

Het Ulbo de Sitter kennisinstituut wil vernieuwende en duurzame organisatieoplossingen bieden. En gaat uit van radicaal anders organiseren in een tijd die daar sociaal economisch om vraagt. Hierbij bouwen we voort op de wetenschappelijke inzichten over innovatie arbeidsorganisaties die de afgelopen 60 jaren zijn ontwikkeld en uitgebreid in de praktijk zijn getoetst.

Achtergronden: zie pamflet3.pdf

Op de agenda

 • Geen activiteiten gepland
<< First  < Prev   1   2   Next >  Last >> 
 • 15-01-2024 10:04 | Anonymous

  In memoriam Harrie Regtering                                                                       (Velp 29 juni 1949 – Nijmegen 21 december 2023)

  Op donderdag 21 december is Harrie Regtering thuis overleden.

  Harrie nam in onze sociotechnische- en bedrijfskundige gemeenschap een bijzondere plaats in. Als mede oprichter en eerste directeur van de ABK/RMa gaf hij op zijn geheel eigen wijze vorm en inhoud aan dit instituut, een vorm en inhoud die doorklinken tot op de dag van vandaag. Als docent aan de RMa heeft hij honderden cursisten voor zijn vakken Management en Filosofie en Analyse en Ontwerp van Organisaties weten te winnen. Zelfs cursisten die met filosofie weinig op zeiden te hebben, waren na Harries colleges helemaal om.

  Gegrepen als Harrie was door mogelijkheden om anders en beter te organiseren, stond hij mede aan de wieg van de sociale bedrijfskunde in Nijmegen. Hij was overtuigd van de meerwaarde van een systeemtheoretisch- en structuurperspectief op organisaties en stimuleerde in woord en daad de ontwikkeling van die perspectieven zowel in Nijmegen als bij SIOO. Zijn visie, enthousiasme en gedrevenheid waren daarbij heel aanstekelijk.

  Harrie was dan ook mede oprichter van het Ulbo de Sitter Kennisinstituut. Met dit instituut had hij het ideaal voor ogen het werk van de Sitter te behouden, verder te ontwikkelen en te verspreiden om zo de maatschappelijke rol van organisaties in de praktijk van alledag te verbeteren.

  Goed beschouwd stond Harrie altijd wel aan de wieg van het een of ander en als het kind dan op eigen benen kon staan, of beter nog “Harrie” kon zeggen, was hij alweer aan de slag met het volgende project.

  Harries heel bijzondere stem, geschoold als zij was in de wijsbegeerte en de sociologie, Harries organisatietalent en drive, zijn interesse in mensen, zijn speelsheid, zijn zoekende manier van bestaan en zijn visie en vermogen om verder te kijken dan de meesten om hem heen; kortom Harrie zelf, zal heel erg worden gemist. Moge de herinnering aan Harrie een inspiratie zijn om op het door hem ingeslagen pad door te gaan.


  Wij wensen Annemiek, de familie en alle vrienden en kennissen veel liefde en sterkte toe.

  Het USI bestuur

 • 11-02-2021 10:33 | Anonymous

  Could this be the year you invest in yourself, and become a Certified Org Design Professional? YES, and EODF is there to help you.
   
  EODF offers four masterclasses which give you the foundational knowledge and skills to be a credible practitioner. Learn in a hands-on environment, with real case studies, from a faculty who are Certified Organisation Design Professionals. EODF's faculty experience is unrivalled, with breadth and depth from multiple industries, internal and external consulting roles, and leadership of small & large organisations. Find out more info about the content and about their faculty by visiting their website

  It has been busy planning different programms to meet the needs of all the members, leading to the below three Masterclass delivery options for you: 

  • Spring "fast track" programme – all four modules in three weeks (10th - 25th March). This is for you if you want to go fast, maybe started an OD project already, and willing to invest the time in a short period.
  • Summer programme – all four modules over three months (7th April - 8th July). This is for you if you if you cannot take so much time off from your busy projects in a short period, or if you like to have time to practice, digest and reflect between modules.
  • Standalone programme – you pick the individual modules you would like to do (3rd March - 16th September). This is your choice if you only want to learn about the specific content of the module of your choice(s).

  Masterclasses are open to non-members and attendance includes one annual EODF membership. A Masterclass isn’t just a one-off experience, it’s an opportunity to join a continuous learning community. We hope to see you there!

  For more info please visit the website 

 • 19-12-2020 18:51 | Anonymous

  De afdeling Bedrijfskunde van de Nijmeegse School of Management is op zoek naar een promovendus / junior-docent voor de groep Organisatieontwerp en -ontwikkeling. Als promovendus /Junior Lecturer heb je zowel onderzoeks- (50%) als onderwijstaken (50%) voor een periode van 6 jaar.

  Je werkt aan een doctoraatsproject onder leiding van Dr. Dirk Vriens, Dr. Lander Vermeerbergen en Prof. Patrick Vermeulen. Je doctoraatsonderzoek betreft 'Zelforganisatie in de thuis- en ouderenzorg'. Recente ontwikkelingen in de zorgsector laten zien dat steeds meer zorginstellingen, met name in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, thuiszorg en ouderenzorg, zowel in Nederland als in Vlaanderen bezig zijn met het herinrichten van hun organisatie. Veel organisaties hebben gekozen voor zelfmanagement of zelforganisatie. Maar ondanks het succes van de zelforganisatie in sommige organisaties, hebben andere organisaties het moeilijk gehad en hebben ze onlangs besloten om de weg naar zelforganisatie te verlaten. In dit onderzoek bouwen we voort op de traditie van socio-technisch systeemontwerp om empirisch te onderzoeken wat de oorzaken zijn van de problemen die thuis- en ouderenzorgorganisaties ondervinden bij de introductie en werking van zelfmanagement.

  Klik hier voor meer informatie op de website van de Radboud Universiteit Nijmegen

 • 18-11-2020 15:52 | Anonymous

  De kennisbank op de website is aangevuld met als eerste artikel één van Pierre van Amelsvoort en Mark Govers over de ontwerpprincipes voor online (samen)werken*. Lees het artikel hier.

  Reeds is er in deze kennisbank al de mogelijkheid om verschillende video's te bekijken van de Academy of Management en een sociotechnische voorproefje op Trondheim 2021. En vanaf vandaag is daar de eerste literatuur bijgekomen. In de komende tijd gaan we de kennisbank uitbreiden met nog meer sociotechnische literatuur en beeldmateriaal. 

  Neem gauw een kijkje in onze Kennisbank!


  *Artikel afkomstig van AG Connect

 • 28-05-2020 09:12 | Anonymous

  Vanwege de Covid-19 pandemie is de Global network conferentie in Trondheim verplaatst naar september 2021. In de tussentijd zal het Ontwerpteam webinars en achtergrondinformatie verstrekken om ons allemaal voor te bereiden op een inspirerende meeting in 2021. Blijf via deze pagina op de hoogte voor meer details!

  Het thema van de bijeenkomst is: "Participation in the Age of Blurring Organizational Boundaries". Waarbij ingezoomd wordt op de rol van vakbonden, digitalisering en adaptieve organisatorische innovatie. Ook zal vanuit deze perspectieven aandacht worden besteed aan Covid-19.


 • 11-05-2020 09:57 | Anonymous

  Virtual Work Series Begins Thursday, May 14!

  Are you signed up?

  Join us next week for the beginning of our exciting four part online workshop, led by Betsy Merck, Pam Posey, Doug Austrom, and Bert Painter.

  Workshop Objectives:

  • Share diagnostic tools and design options to better coordinate and lead virtual work
  • Provide an interactive forum to explore the new challenges of virtual work

  Session 1: Diagnosing the Challenges We Face in Virtual Work

  Session 2: Developing Solutions to Address the Challenges

  Session 3: Coordinating Virtual Work for Success

  Session 4: Leading Virtual Work for Success – Putting it All Together

  To learn more and register in advance for this virtual workshop, click on the link below, or on the picture above!
  https://bit.ly/VirtualWebSeries

  After registering, you will receive a confirmation email containing Zoom information


 • 26-02-2020 09:54 | Anonymous

  20 februari was het zover, een druk bezochte mini-conferentie en oratie van prof. Dr. Kramer. Zoals jullie hebben kunnen lezen in de uitnodiging werd een ware socio-technische proeverij geserveerd. Eén van de hoogtepunten voorafgaand aan de oratie was de presentatie van Iris Waterlander, tweede Luitenant van de Koninklijke Marechaussee. Met een onnavolgbare souplesse nam zij ons mee in haar door sociotechniek doordrenkte Bachelor scriptie. Niets voor niets is zij de winnares van de Hein Sabelis scriptieprijs.

  Ook Eric-Hans Kramer was in vorm. Hij gebruikte een beproefde succesformule, namelijk het bespreken van een tiental stellingen, als leidraad voor zijn oratie. Deze oratie was een genot voor het socio-technisch oor en gaf een constructief kritische kijk op de defensieorganisatie.  De aanwezige kregen na afloop van de oratie, de uitgebreide papieren versie van de inaugurele rede mee naar huis als aandenken.

  Eric-Hans, namens het USI, nogmaals gefeliciteerd met je leerstoel aan de KMA!


  Binnenwerk_Redeboekje_Kramer_REPRO.pdf


 • 17-02-2020 19:58 | Anonymous

  In het Elinor Ostromgebouw van de Radboud Universiteit is de Ulbo de Sitter conference room op 14 februari officieel geopend. Deze Valentijnsdag bood de ideale gelegenheid voor een homage aan de geestelijk vader van de moderne sociotechniek: Ulbo de Sitter.

  Tijdens de opening had een vijftal sprekers het genoegen om het gedachtegoed van De Sitter nogmaals onder de aandacht te brengen. Marc van Hooft had een aantal video's van Ulbo de Sitter uit de oude doos gehaald. Hierin was te zien hoe Ulbo, vanaf de scheepswerf, vol passie vertelde over onder andere kwaliteit van de arbeid en de gevolgen van arbeidsverdeling. Jesper Hanssen sprak over hoe De Sitter in de hedendaagse tijd nog van toepassing kan zijn en de ethische dilemma's die hiermee gepaard gaan. Matthijs Moorkamp legde de connectie tussen de sociotechniek en structureren en Dirk Vriens had een mini college voorbereid waarin hij vanuit veranderkundig perspectief, geïnspireerd op de moderne sociotechniek, in ging op structuren die continue interacties verbeteren. Tot slot nam Hans Lekkerkerk ons mee naar de Ulbo de Sitter Conferentiezaal waar hij met het ophangen van onderstaande lijst de ruimte officieel had geopend.

 • 02-04-2019 11:34 | Anonymous

  Vorig jaar in september vond de Global Network STS Meeting plaats in Leiden, mede georganiseerd door het USI.

  Het overkoepelende thema van de meeting betrof technologie in de 21e eeuw. De uitdaging voor STS-ontwerpers is de voordelen die deze nieuwe technologieen voor het sociale netwerk bieden te benutten en bewust te zijn van de mogelijke negatieve consequenties. 

  Hanne Finnestrand, vertegenwoordiger van ons Noorse netwerk, heeft hier een mooi en uitgebreid verslag over geschreven. In het verslag is niet alleen de driedaagse conferentie opgenomen, maar ook is er een hoofdstukje gewijd aan de pre-conferentie, die een dag van tevoren plaatsvond. 


 • 20-12-2017 11:30 | Anonymous

  Afgelopen najaar nam USI-lid Jules van Cleeff afscheid van de Hogeschool Rotterdam. Om dit afscheid luister bij te zetten is er een symposium georganiseerd, waarin de sociotechniek centraal stond. Hier vind je de presentaties behorend bij het symposium. 

  Namens het USI wil ik Jules erg veel genot toewensen, met de extra vrije tijd nu voor handen in. Als USI zijn we hopelijk nog lang niet af van Jules en de voortekenen zijn goed. Jules neemt namelijk deel aan het ontwerpteam van onze GSNM conferentie in Leiden volgend jaar. Meer informatie over de conferentie volgt op de ALV van 8 februari 2018.


<< First  < Prev   1   2   Next >  Last >> 

Copyright Ulbo de Sitter Kennisinstituut, Boxtel.

Powered by Wild Apricot Membership Software