Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Waar staan wij voor? Voor het samen werken aan onderzoek, kennisontwikkeling en kennisverspreiding in Vlaanderen en Nederland over het ontwerpen van organisaties, over het doorbreken van het bureaucratisch regime. Kortweg wel het Nieuwe Organiseren genoemd. 

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut werken leden samen aan het vergroten van productiviteit en betrokkenheid van kenniswerkers. Autonomie, complexiteitsreductie, menselijke maat, inperking van regels en zelforganisatie zijn daarbij belangrijke pijlers. Het werk van Ulbo de Sitter vormt hierbij nog steeds een geweldige bron van inspiratie.

Het Ulbo de Sitter kennisinstituut wil vernieuwende en duurzame organisatieoplossingen bieden. En gaat uit van radicaal anders organiseren in een tijd die daar sociaal economisch om vraagt. Hierbij bouwen we voort op de wetenschappelijke inzichten over innovatie arbeidsorganisaties die de afgelopen 60 jaren zijn ontwikkeld en uitgebreid in de praktijk zijn getoetst.

Achtergronden: zie pamflet3.pdf

Op de agenda

 • 26-02-2020 09:54 | Anonymous

  20 februari was het zover, een druk bezochte mini-conferentie en oratie van prof. Dr. Kramer. Zoals jullie hebben kunnen lezen in de uitnodiging werd een ware socio-technische proeverij geserveerd. Eén van de hoogtepunten voorafgaand aan de oratie was de presentatie van Iris Waterlander, tweede Luitenant van de Koninklijke Marechaussee. Met een onnavolgbare souplesse nam zij ons mee in haar door sociotechniek doordrenkte Bachelor scriptie. Niets voor niets is zij de winnares van de Hein Sabelis scriptieprijs.

  Ook Eric-Hans Kramer was in vorm. Hij gebruikte een beproefde succesformule, namelijk het bespreken van een tiental stellingen, als leidraad voor zijn oratie. Deze oratie was een genot voor het socio-technisch oor en gaf een constructief kritische kijk op de defensieorganisatie.  De aanwezige kregen na afloop van de oratie, de uitgebreide papieren versie van de inaugurele rede mee naar huis als aandenken.

  Eric-Hans, namens het USI, nogmaals gefeliciteerd met je leerstoel aan de KMA!


  Binnenwerk_Redeboekje_Kramer_REPRO.pdf


 • 24-02-2020 21:15 | Anonymous


  Workplace innovation is enhancing innovation via employee engagement. This workshop intends to connect different international streams that deal with related issues. One Australian-SE Asian stream has as point of departure an individual behaviour construct to understand WPI and innovative behaviour; another EU stream sees WPI strongly connected to organisational conditions and modern sociotechnical thinking; and a third Australian-UK stream tries to connect individual and organisational approaches with the notion of work design and SMART work. A fourth Korean stream studies working conditions in manufacturing that are conducive to WPI. A fifth stream investigates the implications for WPI from the cooperation between people and intelligent machines like robots in Japan. What are commonalities and differences and how does that help innovation in general? 

  Organisers and presenters:

  • Peter Oeij / Paul Preenen (TNO – NL);
  • Adela McMurray (RMIT – AUS);
  • Sharon Parker (Curtin Univ.-AUS); 
  • Kentaro Watanabe (et al)(AIST - JAP);
  • Kyetaik Oh (et al)(Korea Labor Institute-KOR).

  For more info, see the website here

  Workplace Innovation session: abstracts: ISPIM_Berlin_2020_WPI_Session.pdf

 • 17-02-2020 19:58 | Anonymous

  In het Elinor Ostromgebouw van de Radboud Universiteit is de Ulbo de Sitter conference room op 14 februari officieel geopend. Deze Valentijnsdag bood de ideale gelegenheid voor een homage aan de geestelijk vader van de moderne sociotechniek: Ulbo de Sitter.

  Tijdens de opening had een vijftal sprekers het genoegen om het gedachtegoed van De Sitter nogmaals onder de aandacht te brengen. Marc van Hooft had een aantal video's van Ulbo de Sitter uit de oude doos gehaald. Hierin was te zien hoe Ulbo, vanaf de scheepswerf, vol passie vertelde over onder andere kwaliteit van de arbeid en de gevolgen van arbeidsverdeling. Jesper Hanssen sprak over hoe De Sitter in de hedendaagse tijd nog van toepassing kan zijn en de ethische dilemma's die hiermee gepaard gaan. Matthijs Moorkamp legde de connectie tussen de sociotechniek en structureren en Dirk Vriens had een mini college voorbereid waarin hij vanuit veranderkundig perspectief, geïnspireerd op de moderne sociotechniek, in ging op structuren die continue interacties verbeteren. Tot slot nam Hans Lekkerkerk ons mee naar de Ulbo de Sitter Conferentiezaal waar hij met het ophangen van onderstaande lijst de ruimte officieel had geopend.

 • 02-04-2019 09:44 | Anonymous

  Vorig jaar in september vond de Global Network STS Meeting plaats in Leiden, mede georganiseerd door het USI.

  Het overkoepelende thema van de meeting betrof technologie in de 21e eeuw. De uitdaging voor STS-ontwerpers is de voordelen die deze nieuwe technologieen voor het sociale netwerk bieden te benutten en bewust te zijn van de mogelijke negatieve consequenties. 

  Hanne Finnestrand, vertegenwoordiger van ons Noorse netwerk, heeft hier een mooi en uitgebreid verslag over geschreven. In het verslag is niet alleen de driedaagse conferentie opgenomen, maar ook is er een hoofdstukje gewijd aan de pre-conferentie, die een dag van tevoren plaatsvond. 

 • 20-12-2017 09:28 | Jesper Hanssen (Administrator)

  Afgelopen najaar nam USI-lid Jules van Cleeff afscheid van de Hogeschool Rotterdam. Om dit afscheid luister bij te zetten is er een symposium georganiseerd, waarin de sociotechniek centraal stond. Hier vind je de presentaties behorend bij het symposium. 

  Namens het USI wil ik Jules erg veel genot toewensen, met de extra vrije tijd nu voor handen in. Als USI zijn we hopelijk nog lang niet af van Jules en de voortekenen zijn goed. Jules neemt namelijk deel aan het ontwerpteam van onze GSNM conferentie in Leiden volgend jaar. Meer informatie over de conferentie volgt op de ALV van 8 februari 2018.

 • 05-07-2017 15:36 | Jesper Hanssen (Administrator)

  Op 12 mei 2017 organiseerde het Ulbo de Sitter Kennisinstituut de clinic ‘Het wordt druk in de wijk’, met als thema de decentralisatie van de zorg naar de wijk. De doelgroep bestond uit professionals en hun managers of bestuurders. Tijdens het symposium stonden de eigen ervaringen van de deelnemers met de decentralisatie van de zorg centraal. Gezocht werd naar nieuwe manieren van organiseren om bureaucratische organiseervormen te doorbreken en professionele (regel)ruimte te creëren voor de menselijke maat, flexibiliteit en cliëntgerichtheid. De studenten van de HU hebben onderzoek gedaan naar dit vraagstuk en hebben van de clinic een vlog gemaakt om een impressie te geven van de opbrengsten van de dag. https://youtu.be/SDeV770aj4o

Copyright Ulbo de Sitter Kennisinstituut, Boxtel.

Powered by Wild Apricot Membership Software