• Instituut
  • STS Roundtable Conferentie Trondheim: Verpaatst!

STS Roundtable Conferentie Trondheim: Verpaatst!

28-05-2020 09:12 | Anonymous

Vanwege de Covid-19 pandemie is de Global network conferentie in Trondheim verplaatst naar september 2021. In de tussentijd zal het Ontwerpteam webinars en achtergrondinformatie verstrekken om ons allemaal voor te bereiden op een inspirerende meeting in 2021. Blijf via deze pagina op de hoogte voor meer details!

Het thema van de bijeenkomst is: "Participation in the Age of Blurring Organizational Boundaries". Waarbij ingezoomd wordt op de rol van vakbonden, digitalisering en adaptieve organisatorische innovatie. Ook zal vanuit deze perspectieven aandacht worden besteed aan Covid-19.


Copyright Coöperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software