Oratie Eric-Hans Kramer

26-02-2020 09:54 | Anonymous

20 februari was het zover, een druk bezochte mini-conferentie en oratie van prof. Dr. Kramer. Zoals jullie hebben kunnen lezen in de uitnodiging werd een ware socio-technische proeverij geserveerd. Eén van de hoogtepunten voorafgaand aan de oratie was de presentatie van Iris Waterlander, tweede Luitenant van de Koninklijke Marechaussee. Met een onnavolgbare souplesse nam zij ons mee in haar door sociotechniek doordrenkte Bachelor scriptie. Niets voor niets is zij de winnares van de Hein Sabelis scriptieprijs.

Ook Eric-Hans Kramer was in vorm. Hij gebruikte een beproefde succesformule, namelijk het bespreken van een tiental stellingen, als leidraad voor zijn oratie. Deze oratie was een genot voor het socio-technisch oor en gaf een constructief kritische kijk op de defensieorganisatie.  De aanwezige kregen na afloop van de oratie, de uitgebreide papieren versie van de inaugurele rede mee naar huis als aandenken.

Eric-Hans, namens het USI, nogmaals gefeliciteerd met je leerstoel aan de KMA!


Binnenwerk_Redeboekje_Kramer_REPRO.pdf


Copyright Coöperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software