• Instituut
  • Vacature Radboud Universiteit: PhD-kandidaat in sociotechniek gezocht!

Vacature Radboud Universiteit: PhD-kandidaat in sociotechniek gezocht!

19-12-2020 18:51 | Anonymous

De afdeling Bedrijfskunde van de Nijmeegse School of Management is op zoek naar een promovendus / junior-docent voor de groep Organisatieontwerp en -ontwikkeling. Als promovendus /Junior Lecturer heb je zowel onderzoeks- (50%) als onderwijstaken (50%) voor een periode van 6 jaar.

Je werkt aan een doctoraatsproject onder leiding van Dr. Dirk Vriens, Dr. Lander Vermeerbergen en Prof. Patrick Vermeulen. Je doctoraatsonderzoek betreft 'Zelforganisatie in de thuis- en ouderenzorg'. Recente ontwikkelingen in de zorgsector laten zien dat steeds meer zorginstellingen, met name in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, thuiszorg en ouderenzorg, zowel in Nederland als in Vlaanderen bezig zijn met het herinrichten van hun organisatie. Veel organisaties hebben gekozen voor zelfmanagement of zelforganisatie. Maar ondanks het succes van de zelforganisatie in sommige organisaties, hebben andere organisaties het moeilijk gehad en hebben ze onlangs besloten om de weg naar zelforganisatie te verlaten. In dit onderzoek bouwen we voort op de traditie van socio-technisch systeemontwerp om empirisch te onderzoeken wat de oorzaken zijn van de problemen die thuis- en ouderenzorgorganisaties ondervinden bij de introductie en werking van zelfmanagement.

Klik hier voor meer informatie op de website van de Radboud Universiteit Nijmegen

Copyright Coöperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software