• Instituut
  • Verslag van GNSM 2018: Technology at Work

Verslag van GNSM 2018: Technology at Work

02-04-2019 11:34 | Anonymous

Vorig jaar in september vond de Global Network STS Meeting plaats in Leiden, mede georganiseerd door het USI.

Het overkoepelende thema van de meeting betrof technologie in de 21e eeuw. De uitdaging voor STS-ontwerpers is de voordelen die deze nieuwe technologieen voor het sociale netwerk bieden te benutten en bewust te zijn van de mogelijke negatieve consequenties. 

Hanne Finnestrand, vertegenwoordiger van ons Noorse netwerk, heeft hier een mooi en uitgebreid verslag over geschreven. In het verslag is niet alleen de driedaagse conferentie opgenomen, maar ook is er een hoofdstukje gewijd aan de pre-conferentie, die een dag van tevoren plaatsvond. 


Copyright Coöperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software