• Instituut
  • Mini-conferentie: Hedendaagse sociotechnische verkenningen en inaugurele rede prof. dr. E.H. Kramer

Mini-conferentie: Hedendaagse sociotechnische verkenningen en inaugurele rede prof. dr. E.H. Kramer

  • 20-02-2020
  • 10:00
  • KMA, Breda

Militaire bedrijfswetenschappen op de rand van praktijk en theorie

Bedrijfskunde is als toepassingsgericht vakgebied gefocust op hedendaagse ontwikkelingen in organisaties. Deze vragen om uitleg, diagnose en interventie. Soms vraagt dat doorontwikkeling of verandering van bestaande theoretische raamwerken. Voor de bedrijfskunde als toegepast vakgebied is het de kunst om precies de rand op te zoeken waar ontwikkelingen in de praktijk ook uitdagingen worden voor theorievorming. Precies op deze rand is de bedrijfskunde het meest zinvol, zowel voor de praktijk als theorie.

De sociotechniek als toegepast bedrijfskundige benadering heeft altijd deze rand opgezocht en moet dat blijven doen om levend en relevant te blijven. Juist de sociotechnische benadering is gericht op het ontwikkelen van een integrerend - “integraal” - perspectief op organisaties waarin bijvoorbeeld vraagstukken op het gebied van leren, organiseren en structureren in verband worden gebracht met technologische ontwikkeling en morele vraagstukken. Het uitgangspunt van het mini-symposium is dat juist een integraal perspectief relevant is voor de hedendaagse krijgsmacht die te maken heeft met uiteenlopende, onderling gerelateerde organisatievraagstukken.

Dit mini-symposium is gekoppeld aan de inaugurele rede van prof. dr. E.H. Kramer en is direct hieraan voorafgaand geprogrammeerd. Een vijftal sprekers zal een onderwerp verkennen dat ingaat op, of een directe relevantie heeft voor organisatievraagstukken in het militaire werkveld. Als geheel vormen deze verhalen een verkenning in diverse richtingen. Ze gaan in op uitdagingen op het gebied van leren en organiseren, vraagstukken van interdepartementale samenwerking, morele vraagstukken in de operationele praktijk, technologische ontwikkeling en het ontwikkelen van onderzoeksprogramma’s met meerwaarde voor de praktijk van de militaire organisatie.

Het doel van de verkenningen is om een indruk te geven in het brede scala aan organisatievraagstukken waarmee een domein als het militaire werkveld te maken heeft.

Copyright Coöperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software