• Instituut
  • Mini-conferentie 'Integrated Care'

Mini-conferentie 'Integrated Care'

  • 10-05-2019
  • 09:30 - 17:00
  • Kloosterhotel ZIN, Vught

Registration

(depends on selected options)

Base fee:
  • Via dit aanmeldformulier kun je je aanmelden voor de ALV op 9 mei en/of de conferentie op 10 mei.

Vrijdag 10 mei vindt er voor USI-leden een miniconferentie plaats in Vught. Registratie voor zowel de ALV als de conferentie is nu mogelijk! Zie het registratieformulier voor de beschikbare opties. Bij vragen over de conferentie kunt u mailen naar peggy@verschilmakers.nu.

Integrated Care

In de praktijk van de zorg ontstaan op allerlei gebieden initiatieven voor het ontwikkelen van organisatorische netwerken. Bijvoorbeeld voor het leveren van lokaal gerichte jeugdzorg, het betaalbaar houden van geestelijke gezondheidszorg en het coördineren tussen eerste en tweedelijns zorgverleners. Vaak gaan deze ontwikkelingen gepaard met nieuwe toepassingen op het gebied van ICT. Naar aanleiding van de aanstaande publicatie van het boek Designing Integrated Care Ecosystems richt deze mini-conferentie zich op het fenomeen ‘ecosystemen’ en organisatorische netwerken in de zorg. Na een introductie door Ezra Dessers, mede initiatiefnemer van het boek, een lezing van René ten Bos, Denker des Vaderlands, zullen verschillende sprekers door middel praktijk cases ingaan op dit fenomeen. Ook gaan we door middel van werksessies in op de volgende vragen: op welke wijze kan het socio-technisch begrippenkader uitkomst bieden om 1) de structurele problematiek van deze netwerken te begrijpen en 2) op welke wijzen kunnen we het socio-technische gedachtengoed inzetten om een organisatiecontext te creëren die zowel het maken van zorgnetwerken als het werken in deze netwerken faciliteert? 3) welke rol spelen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie de ontwikkeling en verbetering van deze netwerken?

Het programma van deze miniconferentie er als volgt uit:

9:30 – 11:00

Introductie door Ezra Dessers, editor van het boek ‘Designing Integrated care Ecosystems en Universitair Docent aan de Universiteit Leuven.

Lezing door René ten Bos, voormalig Denker des Vaderlands en hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit. Hij zal de recente ontwikkelingen in de zorg aan een constructief kritisch perspectief onderwerpen.

11:00 -12:30

Presentaties van vier cases

Spreker 1 Sandra de Loos, Robuust, proeftuin Ruwaard

Spreker 2 Chris Sels, Prepared mind, GGZ netwerken

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:00

Vervolg cases

Spreker 3 Steven Dhondt, TNO, informatie/bitcoin technologie

Spreker 4 Peggy Goris, Verschilmakers, eerstelijnplus zorg

14.00 – 16.00

Start workshops –twee ronden van parallelle workshops

(elk 1 uur)

16:00-16:30

Plenaire afsluiting door Ezra en Peggy

16:30 - 1700

Borrel


Copyright Coöperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software