• Instituut
 • Webinar: Onze werkkwaliteit ten tijde van corona, en daarna…

Webinar: Onze werkkwaliteit ten tijde van corona, en daarna…

 • 27-05-2021
 • 15:30 - 18:00
 • Online via Zoom

Registration


Register

Webinar: "Onze werkkwaliteit ten tijde van Corona, en daarna..."

De Corona-epidemie heeft impact op de kwaliteit van ons leven, maar zeker ook op de kwaliteit van ons werk. Andere behoeftes leiden tot andere producten en diensten, er wordt op grote schaal van thuis uit gewerkt, mensen verliezen hun werk, de contacten en (samen-)werking met klanten, patiënten of collega’s veranderen. Door deze omstandigheden kan het werk als meer of minder kwaliteitsvol, werkbaar of zinvol worden ervaren met zowel economische gevolgen als gevolgen op het gebied van welbevinden (persoonlijk, sociaal, gezondheid). In dit webinar wordt nagegaan hoe een grote verandering in de omgeving (met als concreet voorbeeld de Corona epidemie, maar veel kan uitgebreid worden naar andere crisissen of grote gebeurtenissen) de kwaliteit van werken beïnvloedt. Het geeft inzicht in risicofactoren en (neven-)effecten, maar ook in kansen en oplossingsrichtingen, wat aangrijpingspunten oplevert voor het ontwerp van duurzaam werk op lange termijn.

Het programma

Deel 1: Wat is de invloed van de Corona-context op de werkkwaliteit?

 • Hoe werkt de verstoring precies?
 • Wat zijn risico-factoren?
 • Wat zijn symptomen / effecten?

Toepassen: Wat herkennen we in onze eigen werksituatie?

Deel 2: Hoe de context beïnvloeden voor duurzaam werk, tijdens en na de crisis?

 • Welke kansen brengt de situatie met zich mee?
 • Hoe pro-actief / positief ingrijpen op de situatie?

Deel 3: Het formuleren van adviezen op grond van:

 • De samenstelling van het takenpakket
 • De ondersteuning en begeleiding van medewerkers en teams
 • Het beleid / de coördinatie vanuit bedrijf of overheid
 • De inrichting van telewerken en digitale systemen

Toepassen: Welke kansen en adviezen zien we en kunnen we gebruiken?

Copyright Coöperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software