• Instituut
  • Miniconferentie “Vormgeven aan Passende Zorg in de GGz, de casus van Altrecht”

Miniconferentie “Vormgeven aan Passende Zorg in de GGz, de casus van Altrecht”

  • 14-06-2024
  • 09:30 - 14:30
  • De Kapel Altrecht, Gedachtegang 2, Zeist
  • 44

Registration


Register

De GGz haalt regelmatig het nieuws vanwege de chronisch lange wachtlijsten. Het aantal wachtenden loopt op en is het steeds moeilijker om voldoende personeel te vinden. Altrecht is een specialistische GGz instelling in Utrecht, het verzorgingsgebied bevat de stad Utrecht en omliggende regio’s. In 2022 is de organisatie anders ingericht. Er zijn nu 4 regionale Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE) en een RVE voor Acute Psychiatrie. Iedere regionale RVE’s richt zich op een WMO-regio. Naast de lijnorganisatie is het Kennis & Expertise Netwerk ingericht met daarin de inhoudelijke expertise gebieden.

Voor Altrecht is de opgave vanuit het Intergrale Zorg Akkoord (IZA) om de specialistische GGz (sGGZ) zorg aan te passen. In het kort komt dit neer op:

  • beperken van de instroom door in samenwerking met plaatselijk sociaal domein te onderzoeken of verwijzing naar sGGz echt nodig is, òf dat met informele zorg of binnen het sociaal domein een oplossing gevonden kan worden;
  • verbeteren zorgorganisatie zodat er snel behandelmogelijkheden gevonden worden die aansluiten op de vraag van patiënt, die korter duren en met minder medewerkers uitgevoerd kunnen worden.

In 2023 is binnen Altrecht de veranderopgave “passende en transdiagnostiche zorg” van start gegaan, die zich richt op de verbetering van de zorgorganisatie zodat passende zorg gerealiseerd kan worden. Deze opgave is door Raad van Bestuur en Management Team neergelegd bij de Kennis en Expertise netwerken, met de directeur K&E als opdrachtgever. De verschillende (lead)experts hebben plannen ontwikkeld die in de praktijk gebracht moeten worden.

Rond deze opgave zijn er twee vragen die centraal zullen staan tijdens deze miniconferentie:

  • De dubbele opgave: “renderen” (veel patiënten behandelen, financieel gezond) en “innoveren” (zorg meer vraaggericht in te richten + IZA doelen)
  • De sturing daarop binnen een organisatie met resultaatverantwoordelijke eenheden (exploitatie) en een organisatiebreed inhoudelijk kennis & expertisenetwerk waar de innovatieopdracht is belegd.


Programma

09.30 uur Ontvangst 

10.00 uur Opening 

10.05 uur Introductie casus Altrecht 

10.30 uur Reflectie op casus vanuit USI

11.00 uur Vraag 1 incl. terugkoppeling

12.00 uur Lunch

12.45 uur Vraag 2 incl. terugkoppeling

13.45 uur Afsluiting

14.00 uur UitloopCopyright Coöperatief Ulbo de Sitter Kennisinstituut U.A, Boxtel. Privacybeleid Ulbo de Sitter Kennisinstituut

Powered by Wild Apricot Membership Software